Terapia BSFT została stworzona, jako terapia rodzin, dlatego doskonale sprawdza się w tym modelu pracy.

Podczas spotkania w przyjaznej bezkonfliktowej atmosferze omawiane są problemy, z którymi zgłaszają się klienci.

Bardzo ważne jest to aby każdy członek rodziny był tak samo obdarzony uwagą, czasem i wysłuchany.

W trakcie terapii uczestnicy formułują indywidualne cele, a następnie zastanawiają się wspólnie nad możliwościami ich osiągnięcia.

Podczas sesji  rodziny zachęcane są także do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń np. wyobrażeniowych, z wykorzystaniem formularzy, skal, rysunków czy i wielu innych.

Służą one wzmocnieniu tego, co w relacjach rodzinnych  jest najlepsze, wydobyciu zasobów, oraz ustaleniu strategii dalszego działania. Każde spotkanie kończy się podsumowaniem tzw. informacją zwrotną udzielaną przez terapeutę.

Często klientom proponowane są ,,zadania domowe”, co jest związane z jednym z założeń  BSFT, że klienci tak naprawdę pracują nad rozwiązaniem między sesjami terapeutycznymi.

Uważa się, że około 5-10 spotkań powinno być wystarczających, aby klienci znaleźli rozwiązanie dla sytuacji, z którą zgłaszają się do gabinetu. Czasem wystarczające okazuje się już jedno spotkanie. W zależności od potrzeb klientów wizyty umawiane są, co 1 lub 2 tygodnie.