Porada 

Jednorazowa wizyta w sytuacji gdy pacjent potrzebuje wsparcia w konkretnej sytuacji np.

 przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,

 lepsze radzenie sobie ze stresem na egzaminie do prawa jazdy,

 jak rozmawiać z dzieckiem o rozwodzie itd.

Jest to spotkanie  o charakterze psychoedukacyjnym.

Konsultacja

Jednorazowa wizyta w sytuacji kiedy klient chce zasięgnąć opinii psychologa w sprawie objawów lub trudności, których doświadcza lub obserwuje u bliskich sobie osób.

Wizyta o charakterze diagnostycznym lub  informacyjnym w kwestii możliwości podjęcia terapii bądź leczenia.