8-tygodniowy kurs Mindfulness

 

Czy  zdarza Ci się, że w trakcie jazdy samochodem jesteś tak zmyślona/ny, że nie zauważasz jak właściwe dojechałeś/łaś do domu?

Czy masz problem z zaśnięciem bo myśli o minionym dniu albo o tym co jutro Cię czeka są tak intensywne?

Czy często  bywasz ,,nieobecna/ny”i zamyślony i masz problem ze skupieniem się np. na czytaniu?

Czy często w ciągu dnia myślisz o tym ile jeszcze rzeczy masz do zrobienia?

Czy odczuwasz napięcie, stres lub niepokój nieadekwatny do sytuacji w której właśnie jesteś?

Jeśli doświadczasz powyższych lub podobnych trudności trening  MBLC (Mindfulness Based Living Course) może Ci pomóc.

Czym jest Mindfulness?

Termin Mindfulness, jest czasem tłumaczony w języku polskim, jako uważność, uważna obecność lub też pełnia obecności.

Najczęściej cytowana definicja Mindfulness określa go, jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon Kabat-Zinn, 1990),

Z kolei Rob Nairn twórca kursu MBLC uznaje, że Uważność to zdawanie sobie sprawy z tego co się dzieje, kiedy to się dzieje, bez preferencji.

Praktykując Mindfulness uczymy się podejścia, które polega na byciu całkowicie obecnym wobec doświadczenia płynącego zarówno z zewnątrz (np. dźwięki, zapachy, kolory) jak i z naszego wnętrza (własne myśli, uczucia, wrażenia płynące z ciała) w każdej chwili. Takie ,,przełączenie” umysłu ze stanu ciągłego analizowania, wybiegania w przyszłość czy rozpamiętywania przeszłych wydarzeń na stan bycia  w TU i TERAZ sprawia, że zarówno umysł jak i ciało przestają reagować niepotrzebnym stresem. Dociera do nas również znacznie więcej przyjemnych wrażeń, które w codziennym biegu łatwo jest pominąć. Jednak głównym celem treningu nie jest osiągnięcie stanu relaksacji albo poczucia szczęścia, ale uwolnienie się od tendencji bycia wciąganym w automatyczne myśli oraz nawykowe reakcje. Medytacje uważności pomagają nam zauważyć i oduczyć się starych (niefunkcjonalnych) schematów działania naszego umysłu.

Dzięki treningowi rozwijamy w sobie również umiejętność utrzymywania postawy otwartej i nie oceniania tego co właśnie zauważamy lub odczuwamy, uczymy się ,,bycia” z pojawiającymi się zjawiskami niezależnie od tego jakie one są.  Dzięki praktyce w naszym życiu pojawia się więcej uważności i akceptacji oraz mniej osądzania wobec nas samych i wszystkiego co nam się przydarza.

Taką postawę zaczynamy następnie wnosić w nasze relacje, w pracę i odpoczynek co znacznie podnosi ich jakość.

 

Jak wygląda kurs MBLC ? (Minfulness Based Living Course) - Życie w oparciu o zasady Mindfulness

Z teorii uczenia się wynika, że do ukształtowania nowego nawyku potrzeba co najmniej 6 tyg, dlatego cały kurs  przewidziany jest na 8 tygodni. Nie staniemy się bardziej uważni od samego czytania o Mindfulness, aby stało się to  możliwe, potrzebujemy nauczyć się formalnej medytacji – czyli po prostu zacząć ćwiczyć (praktykować) uważność. To co „wysiedzimy” na poduszce do medytacji przenosimy do naszego codziennego życia, a więc staje się to nieformalną praktyką – po prostu życiem samym w sobie.

Uwaga : pomimo tego, że medytacje i ćwiczenia kursu MBLC zaczerpnięte zostały z filozofii buddyjskiej kurs jest całkowicie świecki.

MBLC to cykl cotygodniowych spotkań szkoleniowych w ramach treningu uważności w oparciu o program Mindfulness Association. Kurs obejmuje osiem tygodni i składa się na niego w sumie dziewięć spotkań: osiem spotkań trwających około dwóch godzin raz w tygodniu oraz jeden dzień praktyki tzw. ,,dzień uważności” od godz. 10.00 do godz. 16.00.  Kurs poprzedza spotkanie lub rozmowa wprowadzająca.  Zajęcia odbywają się w małej grupie w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze akceptacji, która jest jednym z fundamentów Mindfulness. Stwarza to przestrzeń do dobrowolnego dzielenia się doświadczeniami pojawiającymi się w trakcie różnych praktyk. Uczestnicy otrzymują także materiały - podręcznik oraz nagrania z którymi w pozostałe dni tygodnia ćwiczą samodzielnie w domu.

 

Trochę historii

Prof. Jon Kabat-Zinn przeniósł medytację na grunt naukowy. Stworzył pierwszy świecki kurs oparty na nauce i praktyce medytacji uważności – MBSR, który stosowany był w założonej przez niego w 1979r Klinice Redukcji Stresu na Uniwersytecie Medycznym w Massachusetts w Worcester. Obecnie ośrodków nauczających Mindfulness jest kilkaset na całym świecie. Powstały też wydziały Mindfulnes na niemal wszystkich uniwersytetach w USA. Innym pionierem w prezentowaniu buddyjskiej filozofii i praktyki w sposób dostępny dla zachodniego umysłu jest  Rob Nairn z wykształcenia psycholog oraz prawnik pracował jako wykładowca Kryminalogii na Uniwersytecie w Kapsztacie. Jednocześnie Interesował się Buddyzmem i pobierał nauki od wielu wybitnych nauczycieli. Jego wykształcenie umożliwiło mu przełożenie starożytnej wschodniej mądrości na pojęcia, które możemy zrozumieć i zastosować. Założył Mindfulness Association w Wielkiej Brytanii które odpowiada za stworzenie standardów nauczania i programów kursów MBLC i CBLC (Compassion Based Living Course). Stworzył również program studiów magisterskich z zakresu uważności na Uniwersytecie w Aberdeen, w Szkocji.

Udowodnione korzyści

 

Prawie 40 lat badań potwierdza, że regularny trening Mindfulness wpływa na:

 

Na stronie Polskiego Towarzystwa Mindfulness można znaleźć listę badań potwierdzających skuteczność treningów Uważności w leczeniu różnych chorób.

 

 

 

Jesteśmy zależni od natury nie tylko z uwagi na fizyczne przetrwanie. Potrzebujemy jej, aby wskazała nam drogę do domu, drogę wyjścia z więzienia naszych własnych umysłów. Zgubiliśmy się w robieniu, myśleniu, zapamiętywaniu i przewidywaniu. Zgubiliśmy się w zamęcie  zawiłości i świecie problemów.  Zapomnieliśmy to, co skały, rośliny i zwierzęta zawsze wiedziały. Zapomnieliśmy jak BYĆ- trwać w cichym bezruchu, być tam, gdzie jest życie - TU i TERAZ”. (Ekhart Tolle, Mowa ciszy)