Terapia małżeńska - Łódź

Problemy małżeńskie

W każdym związku zdarzają się kryzysy. Relacja dwojga ludzi nigdy nie jest taka sama przez cały okres trwania związku. Ciągle się zmienia, ewoluuje, przechodzi przez różne fazy i dojrzewa wraz z wyzwaniami jakie pojawiają się na kolejnych etapach związku. Do tych wyzwań należą min. wspólne zamieszkanie, pojawienie się dzieci, rutyna w codziennym życiu i związku, problemy zdrowotne, zmiana finansowej jednej lub obu osób. Poradzenie sobie z nimi umacnia związek, daje ogromną satysfakcję i sprawia że ludzie stają się sobie jeszcze bliżsi. Czasem jednak brak komunikacji z partnerem/partnerką, stosowanie nie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudną sytuacją i nagromadzenie się trudnych emocji może doprowadzić prowadzić do kryzysu w związku.

Terapia małżeńska – kiedy warto się zgłosić

Do najczęstszych powodów zgłaszania się par do mojej pracowni należą: zdrada, zazdrość, oddalenie się od siebie, problemy związane z założeniem tzw. ,,rodziny patchworkowej”, problemy z zaakceptowaniem rodziny partnera/partnerki, uzależnienia, problemy zdrowotne, emocjonalne lub psychiczne partnera/partnerki.

Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu doskonale sprawdza się jako terapia małżeńska czy terapia par gdyż nie przyczynia się do pogłębiania konfliktu który przeważnie dzieli klientów. Zgodnie z zasadą ,,jeśli znalazłeś się w dołku, pierwszą rzeczą jaką powinieneś zrobić, to przestać kopać” nie doszukujemy się przyczyn i początków problemu w przeszłości, nie analizujemy kto kogo bardziej skrzywdził. Podczas spotkania w przyjaznej, bezkonfliktowej atmosferze pary zachęcane są nazwania problemu, a także do wyrażenia i wysłuchania przeżywanych w związku z tym emocji. Skupiamy się na tym co JEST TU I TERAZ oraz na ZMIANIE jaka byłaby dla dwojga osób ważna. Bardzo ważnym etapem jest precyzyjnie określenie tej zmiany, czyli sformułowanie konkretnych oczekiwań i potrzeb jakie klienci mają względem siebie. Podobnie jak w przypadku terapii indywidualnej zgłaszającym się parom proponowane są różnego rodzaju ćwiczenia (np. wyobrażeniowe, formularzowe), które pomagają w odkryciu zasobów, oraz w lepszym wzajemnym poznaniu siebie. Dużo uwagi poświęcane jest temu co jest i co było dobre w danej relacji, oraz temu co można robić żeby było tego więcej. Każde spotkanie kończy się podsumowaniem tzw. informacją zwrotną udzielaną przez terapeutę. Pary po spotkaniu otrzymują ,,zadania domowe” co jest związane z jednym z założeń, BSFT, że klienci tak naprawdę pracują nad rozwiązaniem pomiędzy sesjami terapeutycznymi. Uważa się że około 5-10 spotkań powinno być wystarczających aby klienci znaleźli rozwiązanie dla sytuacji z którą zgłaszają się do gabinetu. Czasem wystarczające okazuje się już jedno spotkanie. Wizyty umawiane są przeważnie co 2 tygodnie.

Terapia małżeńska Łódź - Uratuj swój związek

Spotkania takie bywają użyteczne także w sytuacji, kiedy dwie osoby zdecydują się rozstać. Pomagają klientom przejść przez ten trudny okres, motywując do koncentrowania się na tym, co jest w obecnej sytuacji najważniejsze np. porozumienie się w sprawie dzieci. Abstrahując od konfliktu o wiele łatwiej jest osiągnąć zadowalający obydwie strony kompromis. Po zakończeniu takiej terapii istnieje możliwość spisania profesjonalnej umowy mediacyjnej w obecności mediatora co pozwoli na wiele szybsze przeprowadzenie rozwodu czy postępowania sadowego.

Zapraszam serdecznie do mojego gabinetu w Łodzi pary, które znalazły się w trudnej dla siebie sytuacji i są zdecydowane na podjęcie terapii małżeńskiej. Wspólnie poszukamy rozwiązań które będą satysfakcjonujące dla obojga.