Psychoterapia - Łódź

Psychoterapia indywidualna skierowana do osób dorosłych oraz młodzieży szukających pomocy w Łodzi.

,,Klienci znają rozwiązanie swoich problemów oni tylko nie wiedzą że je znają” – Milton Erickson.

Najczęstszym powodem zgłaszania się osób od mojego gabinetu są problemy rodzinne, zawodowe i związany z nimi stres. Równie często są to zaburzenia lękowe, depresyjne oraz zaburzenia odżywiania i uzależnienia. Pomimo tego, że klienci zgłaszają się podobnymi problemami i objawami nie ma uniwersalnych sposobów radzenia sobie z nimi. Dwie osoby borykające się np. z obniżoną samooceną mogą zupełnie inaczej interpretować czym jest dla nich poczucie własnej wartości. Mogą też potrzebować w całkowicie inny sposób pracować nad jego wzmocnieniem. Pamiętaj, że terapia nie jest udzielaniem porad, czy dawaniem wskazówek przez psychoterapeutę. Jest to proces w trakcie którego klient sam dochodzi do tego jak najlepiej może sobie poradzić, wypracowując swoje własne, unikatowe (i dlatego skuteczne) rozwiązanie dla swoich trudności.

Psychoterapia - Odwiedź nasz gabinet w Łodzi

Podjęcie psychoterapii często wiąże się z wieloma wątpliwościami i obawami dlatego w kliku słowach postaram się przybliżyć jak ten proces przebiega.
,,Nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę”( W.Ockham) ta zasada doskonale wpisuje się w założenia terapii prowadzonej metodą BSFT. W trakcie spotkań w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze omawiany jest tylko ten problem, z którym klient aktualnie się boryka i z którym zgłasza się do gabinetu. Następnie formułowane są oczekiwania dotyczące zmiany/poprawy czyli tzw. cel terapii. Jest to bardzo ważny etap, gdyż od dobrze sformułowanego i precyzyjnie określonego celu, w dużej mierze zależy powodzenie terapii. W trakcie sesji ustalane są także konkretne kroki, które klient będzie mógł podjąć aby zbliżyć się do swojego celu. Pomocne są tutaj pytania terapeutyczne, a także różnego rodzaju ćwiczenia (np. z wykorzystaniem wyobraźni, skal, formularzy i inne) do których zachęcani są klienci. Na każdym spotkaniu oceniane są też aktualne postępy. Terapia BSFT jest często określana jako ,,pozytywna terapia” ze względu na to, że dużo uwagi poświęcane jest odkrywaniu i wzmacnianiu zasobów (mocnych stron) klientów, oraz analizowaniu tych sytuacji w których klient dobrze/lepiej sobie radził. Sesję kończy podsumowanie tzw. informacja zwrotna udzielana przez psychoterapeutę. Na zakończenie proponowane są także ,,prace domowe” czyli różnego rodzaju zadania np. na zaobserwowanie lub wypróbowanie czegoś. Jest to związane z jednym z założeń BSFT, że klienci tak naprawdę pracują nad rozwiązaniem między sesjami terapeutycznymi. Rolą psychoterapeuty jest towarzyszenie klientowi i wspieranie go w trakcie poszukiwania rozwiązań, a nie podsuwanie gotowych odpowiedzi czy wniosków. To klient jest ekspertem od siebie, swojego życia i wyborów. Terapeuta jest z kolei ekspertem od prowadzenia sesji w taki sposób żeby umożliwić klientowi znalezienie własnego rozwiązania.

Uważa się, że około pięciu do dziesięciu spotkań powinno być wystarczających, aby klient znalazł rozwiązanie dla sytuacji, z którą zgłosił się do gabinetu. Czasami pomocne bywa już jedno spotkanie. W zależności od potrzeb wizyty umawiane są, co tydzień, dwa tygodnie lub rzadziej. Decyzję o zakończeniu lub dalszym kontynuowaniu terapii podejmuje jednak zawsze sam klient oceniając czy osiągnął już swój cel.

Psychoterapeuta Łódź czy psychoterapeuta on-line?

Jeśli szukasz psychoterapeuty w Łodzi zapraszam serdecznie do mojej pracowni mieszczącej się centrum miasta. Jeśli jednak z powodu wyjazdu czy choroby nie możesz uczestniczyć w spotkaniach na miejscu zapraszam do kontaktu on-line za pomocą komunikatora Skype.

Nie czekaj aż sytuacja sama się zmieni – Sięgnij po rozwiązanie!