Anna Zatke

Jestem psychologiem, studia o kierunku psychologia stosowana ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim w 2007r.

Od 2010r. jestem dyplomowanym terapeutą w zakresie terapii krótkoterminowej

Skoncentrowanej na rozwiązaniu BSFT.W 2012r. po odbyciu wymaganych 1200godzin szkoleń, superwizji i terapii własnej otrzymałam Certyfikat Psychoterapeuty nadany przez PTPSR (szkolenie spełniające wymogi zawarte w projekcie ustawy o zawodzie psychoterapeuty).

Obecnie jestem w trakcie szkolenia dla nauczycieli Mindfulness prowadzonego przez Mindfullness Association Poland.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradniach Zdrowia Psychicznego w oraz w Poradniach Psychologicznych gdzie pracuję do dzisiaj, własną praktykę prowadzę od 2011r.

Praca z osobami w różnym wieku, borykającymi się z rozmaitymi trudnościami nauczyła mnie elastyczności zarówno w tempie pracy terapeutycznej, dostosowywaniu się do klienta, jak i w stosowaniu technik terapeutycznych  czerpanych także z innych modeli terapii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, oraz Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii. 

Moja praca terapeutyczna jest poddawana superwizji.