• Terapia indywidualna – 120 zł (1h)

• Terapia par i małżeństw – 150 zł (1,5h)

• Terapia rodzin – 150zł (1,5h)

• Konsultacja – 80 zł (45min)

• Porada psychologiczna – 80 zł (45min)

• Pomoc psychologiczna on-line – 100zł (1h)

• Zajęcia relaksacyjne indywidualne – 80zł (50min), grupowe 30zł (50min)