• Terapia indywidualna – 120 zł (1h)
  • Terapia par i małżeństw – 150 zł (1,5h)
  • Terapia rodzin – 150zł (1,5h)
  • Konsultacja – 80 zł (45min)
  • Porada psychologiczna – 80 zł (45min)
  • Pomoc psychologiczna on-line – 100zł (1h)
  • Zajęcia relaksacyjne indywidualne – 80zł (50min), grupowe 30zł (50min)
  • Kurs Mindfulness MBLC 8 tygodni - 900zł